Skip to main content

Vigtig viden om fyr­værkeri

Hvornår må du købe og bruge fyrværkeri?

I Danmark må du købe fyrværkeri fra den 15. december og frem til og med den 31. december. Du må affyre det i nytårssæsonen fra den 27. december til og med den 1. januar.


Sikker transport og opbevaring af fyrværkeri

Som privat forbruger må du kun transportere fyrværkeri til egen brug, og du må opbevare det derhjemme i en mængde op til fem kg NEM (nettoeksplosivmængde). 


Hvor må du anvende fyrværkeri?

Du skal holde en afstand på 100 meter til brandbare materialer eller bevoksning og bygninger med stråtag.

Hvis du følger de 5 fyrværkeriråd, er risikoen ved at fyre af langt mindre.


01

Brug altid beskyttelsesbriller.

02

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri.

03

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden.


04

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet.

05

Gå aldrig tilbage til en fuser.